Đo độ thông minh qua số lượng con vật bạn nhìn thấy trong bức ảnh này

Tạp chí Sức Khỏe (ST) |

Đây là một bức ảnh dùng để trắc nghiệm IQ của hệ thống câu hỏi trắc nghiệm IQ quốc tế. Theo đó, số lượng con vật bạn nhìn được càng nhiều, chỉ số IQ càng cao.

Bạn thực sự nhìn thấy bao nhiêu con vật trong hình trên?

Bạn thực sự nhìn thấy bao nhiêu con vật trong hình trên
Bạn thực sự nhìn thấy bao nhiêu con vật trong hình trên

Đáp án cho thấy nếu bạn nhìn thấy từ 4 đến 6 con vật, trí tuệ của bạn ở mức bình thường. Nhìn thấy 7 đến 9 con vật cho thấy bạn thông minh. Từ 10 đến 13 con vật mà bạn nhìn thấy sẽ chứng minh bạn rất thông minh. Nếu nhìn thấy từ 14 đến 16 con vật, bạn đích thị là một thiên tài.

Và đây là đáp án của hình ảnh này
Và đây là đáp án của hình ảnh này