Dấu hiệu nào để biết thai chết lưu?

|

Bác sĩ vui lòng cho biết: Dấu hiệu nào để biết thai chết lưu? Nếu phát hiện kịp thời thai bị yếu thì có cứu được trẻ hay không?

(Đan Thy, Khánh Hòa)

Dấu hiệu nhận biết thai chết lưu, làm sao để biết thai chết trong bụng mẹ
Nếu thai đã máy trước đó thì bạn sẽ không thấy thai máy nữa khi thai chết.

Thai chết lưu là thai chết trong bụng mẹ. Nếu thai đã máy trước đó thì bạn sẽ không thấy thai máy nữa khi thai chết.

Nếu khi thai còn nhỏ, chưa có cảm giác thai máy, bạn sẽ thấy bụng không to lên và còn giảm nhỏ lại, vú có thể có sữa non, các triệu chứng nghén hết hẳn.

Khi phát hiện thai bị yếu, chỉ có thể cứu khi thai đã lớn, đủ khả năng sống ngoài cơ thể mẹ, vì cách cứu là đem thai ra ngoài. Khi thai còn quá nhỏ, thường không làm gì được, mà thật ra cũng không phát hiện được thai yếu.

BS. Đặng Lê Dung Hạnh
Tạp chí Sức Khỏe